Program konference

28. dubna 2009

08:30 – 09:00 registrace účastníků

 

Dopolední program

09:00 – 09:30 oficiální záhájení
Ministři, náměstci ministrů, předseda Českého báňského úřadu
Kabinet komisaře Verheugena – Andreas Schwarz


Očekávaná poptávka po surovinách od navazujícího průmyslu

 

09:30 – 09:50 energetická poptávka
Petr Pudil (předseda představenstva a generální ředitel Czech Coal a.s.; prezident Euracoal)
Energetická bezpečnost z hlediska efektivního využívání zdrojů a ochrany klimatu

09:50 – 10:10 dopravní prostředky
Peter Vogels (obchodní ředitel Volvo Construction Equipment Europe GmbH)
Objem výroby vers. spotřeba nerostných surovin pro výrobu podvozků, karoserií a příslušenství pro Volvo stavební stroje ve vztahu k životnímu prostředí

10:10 – 10:30 strojírentsví
Goran Popovski (Liniový manažer SDE - Surface Drilling Equipment, Atlas Copco)
Budoucnost na dosah - špičkové technologie na export

10:30 – 11:00 přestávka

11:00 – 11:20 zemědělství a potravinářství
Hans-Georg Bäthge (Ředitel pro ochranu životní prostředí, bezpečnost práce a kontrolu kvality skupiny K+S)
Využití nerostných surovin v zemědělství a potravinářství

11:20 – 11:40 stavebnictví a infrastruktura
Bohuslav Štancl (obchodně technický ředitel, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR)
Program udržitelné výstavby a jeho vztah k produkci nerostných surovin

11:40 – 12:00 celkový pohled
Pavel Bartoš (viceprezident Hospodářské komory ČR)
Chováme se k surovinovému bohatství zodpovědně?

12:00 – 12:20 Otázky a odpovědi

12:20 – 13:40 oběd

 

Odpolední program

 

Možnosti evropského těžebního průmyslu


13:40 – 14:00 kovy
Pierre Heeroma (viceprezident pro průzkum, Boliden; člen představenstva Euromines)
Potenciál nabídky produkce a související problematika

14:00 – 14:20 průmyslové minerály - žáruvzdorné hmoty
Thomas Drnek (ředitel provozu Hochfilzen, RHI; člen představenstva Euromines)
Produkce magnesie - klíčový sektor

14:20 – 14:40 kamenivo
Antony Fell (generální tajemník, UEPG)
Analýza poptávky a nabídky v sektoru kameniva v kontextu “Raw Materials Initiative”

14:40 – 15:00 průmyslové minerály - kaolin
Vojtěch Zítko (viceprezident, Sedlecký kaolin)
Kaolin ve střední Evropě a jeho budoucnost

15:00 – 15:30 přestávka

15:30 – 15:50 cement
Jan Gemrich (tajemník svazu, Svaz výrobců cementu ČR)
Ekonomicky šetrné využívání vápencových zdrojů v České Republice

15:50 – 16:10 uhlí
Leo Bayer (Chief Operating Officer, OKD)
Černé uhlí a jaho budoucnost v České republice

16:10 – 16:30 geologický potenciál
Patrice Christmann (generální tajemník, EuroGeo Surveys)
Nerostně surovinový potenciál Evropy

16:30 – 17:00 otázky a odpovědi

19:00 večeře


29. dubna 2009


Dopolední program


09:00 – 09:45 závěry konference

09:45 – 10:15 přestávka

10:15 – 12:00 panelová diskuze a závěrečné shrnutí
Růst, zaměstnanost a soudržnost v EU - Josef Podzimek (jednatel a majitel Podzimek Group)
Důležitost koridoru Dunaj-Odra-Labe

12:00 – 13:00 oběd