Pro sponzory

Nabídka partnerství

Sponzorování této konference zajistí Vaší společnosti zviditelnění během celé akce. Vaše společnost bude mít možnost oslovit účastníky konference a hlavně ty odborníky, kteří mají zásadní rozhodovací roli v rámci evropského těžebního průmyslu.

Hlavní pořadatelé akce, Euromines a Těžební unie, uzavírají s finančními partnery smlouvu dle požadavků partnera, a to buď Smlouvu darovací, nebo Smlouvu o poskytnutí reklamy.

Nabízíme následující možnosti sponzorování konference:


Možnosti finančního plnění:

 • Zlatý sponzor – finanční příspěvek ve výši 15 000 EUR
 • Stříbrný sponzor – finanční příspěvek ve výši 10 000 EUR
 • Bronzový sponzor – finanční příspěvek ve výši 5 000 EUR
 • V.I.P. sponzor: Zabezpečení slavnostního večera se zahajovacím přípitkem Partnera – v ceně 10 000EUR


Benefity sponzoringu

 • Logo Vaší společnosti bude uvedeno ve veškerých konferenčních materiálech distribuovaných účastníkům konference.
 • Logo Vaší společnosti bude uvedeno na oficiálních internetových stránkách konference a na internetových stránkách Euromines a Těžební unie s prolinkem na internetové stránky Vaší společnosti.
 • Logo Vaší společnosti bude umístěno v hlavní konferenční místnosti a dalších konferenčních prostorách.
 • Během konání konference budete mít možnost umístit propagační materiály Vaší společnosti v konferenčních prostorách.
 • Před konáním akce Vám bude zaslán předběžný seznam účastníků konference.


Zlatý sponzor

 • Uvedení loga firmy na: centrálním místě v přednáškových sálech, všech oficiálních materiálech konference, na internetových stránkách Euromines (www.euromines.org), Těžební unie (www.tezebni-unie.cz).
 • Prezentace loga a poděkování ve sborníku konference.
 • Logo bude uváděno na předním místě, s odstupem od dalších reklamních partnerům, odlišeno velikostně. Požadavek partnera bude realizován v přímé konzultaci s grafikem a výtvarníkem akce. Zlatý sponzor bude zdůrazněn jako generální partner akce.
 • Možnost umístění vlastního propagačního CD do konferenčních tašek s logem konference, které obdrží všichni účastníci konference.
 • Možnost promítání reklamního filmu.
 • Prezentační místo v předsálí konference.
 • Zástupci zlatého smluvního partnera mohou pronést příspěvek na slavnostním večeru.


Stříbrný sponzor

 • Uvedení loga firmy: v přednáškových sálech, všech oficiálních materiálech konference, na internetových stránkách Euromines (www.euromines.org), Těžební unie (www.tezebni-unie.cz).
 • Prezentace loga a poděkování ve sborníku konference.
 • Logo bude uváděno na předním místě, s odstupem od dalších reklamních partnerům, odlišeno velikostně. Požadavek partnera bude realizován v přímé konzultaci s grafikem a výtvarníkem akce.
 • Možnost umístění vlastního propagačního CD do konferenčních tašek s logem konference, které obdrží všichni účastníci konference.
 • Možnost promítání reklamního filmu.
 • Prezentační místo v předsálí konference.


Bronzový sponzor

 • Uvedení loga firmy: v přednáškových sálech, všech oficiálních materiálech konference, na internetových stránkách Euromines (www.euromines.org), Těžební unie (www.tezebni-unie.cz).
 • Prezentace loga a poděkování ve sborníku konference.
 • Logo bude uváděno na předním místě, s odstupem od dalších reklamních partnerů, odlišeno velikostně. Požadavek partnera bude realizován v přímé konzultaci s grafikem a výtvarníkem akce.
 • Možnost umístění vlastního propagačního CD do konferenčních tašek s logem konference, které obdrží všichni účastníci konference.


V.I.P. PARTNER: Zabezpečení slavnostního večera

 • Uvedení loga firmy na: centrálním místě v přednáškových sálech, všech oficiálních materiálech konference, na internetových stránkách Euromines (www.euromines.org), Těžební unie (www.tezebni-unie.cz).
 • Prezentace loga a poděkování ve sborníku konference.
 • Logo bude uváděno na předním místě, s odstupem od dalších reklamních partnerům, odlišeno velikostně. Požadavek partnera bude realizován v přímé konzultaci s grafikem a výtvarníkem akce. Zlatý sponzor bude zdůrazněn jako hlavní partner akce.
 • Možnost umístění vlastního propagačního CD do konferenčních tašek s logem konference, které obdrží všichni účastníci konference.
 • Možnost promítání reklamního filmu.
 • Prezentační místo v předsálí konference.
 • Zástupci V.I.P. partnera, po dohodě s organizátorem, mohou provést vlastní vstup na večeru, který finančně zajišťují.