Obecné informace

Přednáškový jazyk

Oficiálním jazykem konference je angličtina. Přednášky budou simultánně tlumočeny do češtiny.


Registrace

Všichni účastníci, přednášející a vystavovatelé se musí předem registrovat.

Registační formulář si můžete stáhnout zde [161 kB].

Nebo se můžete registrovat online.

Registrace do 31. března 2009!


Konferenční poplatek

  • členové Těžební unie nebo Euromines: 6 500 Kč
  • ostatní: 9 200 Kč


Poplatek zahrnuje

  • Účast na všech konferenčních blocích
  • Konferenční dokumentaci
  • Doprovodné exkurze, občerstvení, oběd a večeři

Účastnící se musí registrovat a zaplatit konferenční poplatek před konáním konference.
V případě pozdních registrací – po 9. dubnu – bude ke konferenčnímu poplatku připočteno 1 000 Kč na pokrytí administrativních nákladů.

Platby – pro účastníky z ČR

Platby musí být provedeny bankovním převodem přes Komerční banku.
Číslo účtu: 35-7739330237/0100
Měna: CZK
IČO Těžební unie: 0054 44 77

Variabilní číslo: 11 + identifikační kód společnosti
(veškeré poplatky hradí odesílatel)
Textová zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka

Vyplňte prosím registrační formulář a pošlete ho současně s kopií vašeho bankovního převodu na adresu Těžební unie anebo faxem.
Adresa:
Těžební unie, Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Fax: +420 545 211 014.


Platby – pro účastníky ze zahraničí

Platby musí být provedeny bankovním převodem přes Komerční banku, Česká republika.
Číslo účtu: 43-4037340277
Kód banky: 0100    
Měna: EUR
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3401000000434037340277
Variabilní číslo: 11 + identifikační kód společnosti (IČO)
(veškeré poplatky hradí odesílatel)
Textová zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka

Vyplňte prosím registrační formulář a pošlete ho současně s kopií vašeho bankovního převodu na adresu Těžební unie anebo faxem.
Adresa:
Těžební unie, Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Fax: +420 545 211 014


Smluvní a storno podmínky

Přihlašující osoba (objednatel) zasláním vyplněné přihlášky (poštou, faxem, e-mailem, vyplněním formuláře na internetových stránkách) akceptuje nabídku pořadatele konference „Nerostné suroviny pro Evropu“ a závazně objednává zařazení účastníka na konferenci.
Tato přihláška na konferenci je závazná. Stornování přihlášky musí být oznámeno písemnou formou. Při stornování přihlášky do 27. března 2009 účtujeme 10 % administrativní poplatek. Při stornování přihlášky po 27. březnu 2009 jsme nuceni účtovat Vám celý konferenční poplatek. Zastoupení účastníka je možné - svou účast můžete písemně převést na další osobu.
Pořadatel konference si vyhrazuje právo změny programu z naléhavých důvodů. Pořadatel není zodpovědný za cestovní a ubytovací výdaje vzniklé v souvislosti s touto konferencí.