Nerostné suroviny EU

Evropa potřebuje nerostné suroviny

 • Nerostné suroviny jsou podstatnou součástí jak high tech produktů, tak produktů každodenní potřeby.
 • Evropský průmysl potřebuje spravedlivý přístup k surovinám z EU, ale také k surovinám dováženým ze zemí mimo EU.
 • Pro některé kovy přetrvává vysoká závislost EU na dovozu a přístup k těmto surovinám (zejména z rozvojových zemí) se stává stále obtížnějším.
 • Mnohé země s bohatými zdroji aplikují protekcionistická opatření, která zastavují či zpomalují export surovin do Evropy, a to proto, aby tak tyto země pomohly svému vlastnímu průmyslu.
 • Mnozí evropští výrobci jsou postiženi těmito praktikami.

 

Evropská komise navrhuje novou strategii upozorňující na kritické potřeby EU v přístupu k nerostným surovinám

Vice-prezident Evropské komise G. Verheugen:

 • „Musíme jednat, abychom zajistili přístup podniků k surovinám bez omezení.
 • Potřebujeme fair play jednání na vnějších trzích, kvalitní rámec pro  podporu udržitelných dodávek materiálů ze zdrojů EU a intenzivnější využití recyklace.
 • Naším cílem je zajistit, aby byl evropský průmysl schopen i nadále hrát vedoucí úlohu ve využívání nových technologiích a rozvoji inovací.“

Evropa potřebuje suroviny – musí jednat

Pokud Evropa nezačne hned jednat, bude evropský průmysl čelit konkurenčnímu znevýhodnění.

Jako odpověď na tuto výzvu zavedla Evropská komise k 3. listopadu 2008 novou integrovanou strategii, která stanovuje cílená opatření pro zajištění a zlepšení přístupu k surovinám pro průmysl EU.

Fórum – předběžný program
Hlavní témata:
Druhý pilíř Iniciativy v oblasti surovin: “Podpořit udržitelné dodávky nerostných surovin z Evropských zdrojů”

 • Renesance těžebního průmyslu v EU;
 • Lepší přístup ke zdrojům v rámci EU;
 • Lepší využití zdrojů nerostných surovin nových a budoucích členských států EU;
 • Zvýšení veřejného povědomí o důležitosti domácích zdrojů pro evropské hospodářství;
 • Podpora úzké spolupráce národních geologických služeb.