Konference

Konference si dává za cíl řešit otázky poptávky po nerostných surovinách a jejich dodávky pro Evropskou unii se záměrem dále přispět k otázce zajištění krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých „strategických“ potřeb nerostných zdrojů pro evropský průmysl a ekonomiku.

Očekáváme, že jedny z nejvýznamnějších příspěvků pronesou významní představitelé Evropské komise. Dalšími účastníky konference budou zástupci partnerských ministerstev hospodářství resp. průmyslu členských států EU, poslanci Evropského parlamentu a další zástupci jednotlivých ředitelství Evropské komise.

EXPO 2006
highways