Doprovodná výstava

Aragonit-Karlovy Vary, ČRVýstava s názvem „Minerály evropských zemí“, prezentována Mineralogicko-petrografickým oddělení Moravského zemského muzea Brno, ukazuje na příkladech řady minerálů procesy sjednocující evropský kontinent v geologické minulosti, dávno předtím, než tento region osídlili první lidé. Dnes jednotný, zdánlivě stabilní celek má za sebou etapy často bouřlivých sjednocovacích geologických procesů, mezi nimiž nechybějí mohutné horotvorné pohyby a dokonce ani pády kosmických těles. To vše je „zapsáno“ mj. právě v minerálech, vznikajících v rozmanitých podmínkách koloběhu chemických prvků, za různých teplot a tlaků. Vždyť právě minerály, jako součásti hornin, jsou základem pro vznik půd zajišťujících nám obživu. Některé z nich představují důležité nerostné suroviny, počínaje kamennými nástroji neandrtálců, přes zlato a stříbro středověkých králů a panovníků, až k železným rudám průmyslové revoluce a mnoha dalším surovinám moderní doby. Jsou odkazem „přírodou sjednocené“ geologické Evropy nám, jejím obyvatelům.

Kalcit-Cumberland, Velká Británie.JPGNa výstavě budeme moci shlédnout nejen minerály krásné na pohled, ale i mineralogické zajímavosti a unikáty z jednotlivých států Evropské unie.

Součástí této prezentace budou taktéž ukázky historického dolování ložisek drahých kovů v českých zemích, které má v tomto regionu staletou tradici sahající až do pravěku. Vedle rýžování a dobývání zlata se zde postupně uplatňovala stále více těžba stříbrných rud, získávaných především z ložisek žilného typu. Nejvýznamnějšími obdobími těžby drahých kovů v českých zemích bylo 13. – 14. a 16. století ( Jihlava, Kutná Hora, Jáchymov). Poslední významnější pokusy spadají do období vlády Marie Terezie v druhé polovině 18. století. Některá ložiska nerostných surovin, tedy nejen drahých kovů, si svůj význam podržela i v 20. století (Zlaté Hory, Jáchymov, Příbram, Hamr, Rožná, Cínovec…).

V dnešní době jsou na území České republiky prakticky všechna ložiska rud a drahých kovů uzavřena.

Fluorit-Cumberland, Velká Británie.JPG Pyrit-Banska_Stiavnica_SVKSíra-Sicilie, Italie.JPGZahneda-Rhonegletscher_SWI