Mezinárodní konference “Nerostné suroviny pro Evropu”

Evropská unie vydala v listopadu minulého roku „Iniciativu v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě“.

Je nám velkým potěšením oznámit Vám, že Euromines – Evropská asociace těžebního průmyslu ve spolupráci s Těžební unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádají konferenci “Nerostné suroviny pro Evropu / Mineral Resources for Europe” s účastí navazujících průmyslových odvětví i evropských a celosvětových dodavatelů nerostných surovin.

Iniciativa v oblasti surovin [264.17 kB] - uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě

 

Organizátoři

Euromines je uznávaným zástupcem evropského těžebního průmyslu rud a průmyslových minerálů. Hlavním cílem asociace je podporovat průmysl nerostných surovin a udržovat vztahy s evropskými institucemi na všech úrovních. Euromines poskytuje služby svým členům s ohledem na politiku EU a umožňuje spolupráci a výměnu informací v rámci celého těžebního průmyslu Evropě. Asociace rovněž úzce spolupracuje a upevňuje kontakty s těžební komunitou na celém světě.
 Těžební unie je oborové zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990. Hlavní činností Těžební unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, pořádání setkání, seminářů a školení. Od roku 2004 je Těžební unie členem Evropské společnosti pro těžební průmysl, rudy a minerální suroviny Euromines.